Domov Potoky

Již od roku 2012 poskytujeme kompletní péči o seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním. Snažíme se o podporu zachování soběstačnosti a schopnosti klienta. Podporujeme kontakty s přirozeným společenským prostředím. Zachováváme spolupráci s rodinou. Jsme moderní zařízení s důrazem na kvalitní proklientské služby.
Nacházíme se v krásné krajině trojmezí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Národního parku České Švýcarsko. V těsné blízkosti domova protéká říčka Chřibská Kamenice. V současné době je celková kapacita 60 lůžek službou domova se zvláštním režimem.

Nepřetržitá péče

Naším posláním je poskytování nepřetržité pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu omezení v důsledku chronického duševního nemocnění, včetně všech druhů demence, a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a snažíme se vytvořit domácí atmosféru.

Společenský život

Usilujeme o to, aby klient zůstal součástí přirozeného místního společenství. Naší snahou je, aby klienti naší služby žili společenským a kulturním životem. Respektujeme svobodnou vůli klientů ve výběru denních aktivit a snažíme se, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v příjemném a bezpečném prostředí.​​ Usilujeme o udržení či případné obnovení přirozených rodinných vztahů.

Bezpečné prostředí

Klientům je co nejvíce zachován pocit přirozeného života v příjemném a bezpečném prostředí. Služba poskytovaná v Domově Potoky je zaměřena na péči o osoby s Alzheimerovou demencí či jiným typem demence a osoby s Huntingtonovou chorobou. Kapacita domova je 60 míst. Upřednostňujeme zájemce s Alzheimerovou demencí, jiným typem demence a Huntingtonovou chorobou.

Péče o osoby s chronickým duševním onemocněním

Služba domova se zvláštním režimem

Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby. Služby poskytujeme všem těm, kteří potřebují soustavnou péči a jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí ani za pomoci rodinných příslušníků a terénních sociálních služeb.

Péče je poskytována osobám od 40 let věku přednostně z Ústeckého kraje.

Kapacita služby je 55 lůžek (celkově zařízení 60 lůžek).

Služba je zaměřena na péči o osoby s Alzheimerovou demencí či jiným typem demence.

Služba zahrnuje:
Poskytnutí ubytování
Poskytnutí stravy
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek k hygieně
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Zajištění aktivizačních a sociálně terapeutických činností
Pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při osobních záležitostech

Ke stažení:
Popis realizace 55 lůžek DZR – pro stažení klikněte zde
Nepříznivá sociální situace – definice pro Domov Potoky – pro stažení klikněte zde
Minimální standard péče v Domově Potoky – pro stažení klikněte zde

Péče o osoby s Huntingtonovou chorobou

Služba domova se zvláštním režimem

Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění (Huntingtonova choroba) a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby . Služby poskytujeme všem těm, kteří potřebují soustavnou péči a jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí ani za pomoci rodinných příslušníků a terénních sociálních služeb.

Péče je poskytována osobám od 35 let věku přednostně ze všech krajů ČR.

Kapacita služby je 5 lůžek (celkově zařízení 60 lůžek).

Služba je zaměřena na péči o osoby s Huntingtonovou chorobou.

Služba zahrnuje:
Poskytnutí ubytování
Poskytnutí stravy
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek k hygieně
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Zajištění aktivizačních a sociálně terapeutických činností
Pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při osobních záležitostech

Ke stažení:
Popis realizace 5 lůžek DZR – pro stažení klikněte zde
Nepříznivá sociální situace – definice pro Domov Potoky – pro stažení klikněte zde
Minimální standard péče v Domově Potoky – pro stažení klikněte zde

Mám zájem o vaše služby

Informace pro zájemce

Pokud máte zájem podat žádost, postupujte dle níže uvedeného seznamu dokladů. Případně lze nejprve konzultovat zájem o službu s paní Mgr. Markétou Vlkovou viz stránka kontakty nebo na telefonním čísle +420 774 499 883.

Jaké doklady budete potřebovat?

Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (fotokopie)
Doklad o přiznání příspěvku na péči (fotokopie)
Vyplněné “Vyjádření lékaře” – pro stažení klikněte zde
Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí – pro stažení klikněte zde

A to je co se týče dokladů a dokumentů vše. Pro zaevidování je třeba vyplněnou a podepsanou žádost doručit osobně, poštou či naskenovanou e-mailem. Originál musí být předán nejpozději v den nástupu.

Jsme členem asociace poskytovatelů sociální služeb ČR
apss-logo-2021-cmyk_nove

Již přes deset let poskytujeme sociální služby

Domov nemá časové omezení v poskytování sociálních pobytových služeb. Provoz je nepřetržitý – 24 hodin denně. 

Maximální kapacita ubytovaných klientů
max
Pro naše klienty s Huntingtonovou chorobou
lůžek
Jsme pro klienty k dispozici 24 hodin denně
h
Staráme se o naše klienty již od roku 2012
let
Naše motto

Sami cítíme, že to, co děláme, je jen kapka v oceánu. Ale oceán by byl menší, kdyby postrádal tyto kapky.

Matka Tereza

Vzhledem k růstu cen vstupů v rámci roku 2023 i…

Čtěte více

Vážení klienti, rodinní příslušníci, opatrovníci, partneři a návštěvníci, od 1.1.2024…

Čtěte více

Poděkování partnerům za podporu a spolupráci v roce 2023 Hans…

Čtěte více

veřejná sbírka

Výtah boří naše bariéry

vytah
Sami jsme jen jedinou kapkou, ale společně s Vámi můžeme být oceánem. Máte-li možnost a chuť podpořit naši sbírku. Jelikož bariéry našeho zařízení každodenně komplikují život našim klientům a vzhledem ke skutečnosti, že se nám s ohledem na řadu překážek a pravidel různých dotací apod. nedaří zajistit finance na výstavbu výtahu, rozhodli jsme se, že to zkusíme jinak. 1.6.2019 jsme otevřeli na základě osvědčení od Krajského úřadu Libereckého kraje oficiální veřejnou sbírku, díky které se pokusíme shromáždit dostatek finančních prostředků na realizaci výstavby námi všemi vytouženého výtahu.
Ing. Igor Prokeš
+420 412 314 009
Podrobnosti se můžete dočíst v přiloženém letáku nebo se můžete informovat přímo u pracovníků našeho zařízení. Celý projekt má na starosti Bc. Markéta Mazánková, která vám poskytne podrobné informace. Detailní informace vám může podat i ředitel zařízení Ing. Igor Prokeš. A pro ty, kteří nejsou posílání peněz na účet nakloněni, je k dispozici pevná pokladnička, která je umístěna přímo ve vestibulu našeho Domova a stejně jako sbírkový účet, slouží i ona ke zmíněnému účelu. Děkujeme přispěvatelům i všem těm, kteří se myšlenkou na podporu realizace našeho projektu zabývají...
Děkujeme
Tým Domova Potoky
Realizace tohoto projektu by znamenala usnadnění běžného života všem klientům i zaměstnancům naší služby a výrazně by posunula komfort a kvalitu služeb. Předem děkujeme za veškeré příspěvky, které budou na náš účet zaslány. Číslo sbírkového účtu je 796 195 9028/5500. Věřte, že jejich prostřednictvím budete všichni přispěvateli a strůjci zvyšování již zmíněné kvality a komfortu. O získaných prostředcích vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím našich webových stránek a na facebookovém profilu. Jménem všech klientů Domova Potoky děkujeme za vaši kapku. S úctou celý tým Domova Potoky.
Bc. Markéta MAZÁNKOVÁ
+420 412 314 002

Registrovaný účet: 7961959028/5500

Jsme tu pro vás každý den 24 hodin denně.

Domov potoky

Pokud k nám voláte, nechte telefon déle zvonit, telefon se přepojuje mezi stanicemi.