Děkujeme za podporu služby i výstavby výtahu v roce 2023

Děkujeme za podporu služby i výstavby výtahu v roce 2023

Poděkování partnerům za podporu a spolupráci v roce 2023

Hans Wallhof kdysi moudře pronesl, že Darovat a poděkovat, to je jako nadechnout se a vydechnout. Je to mluva srdce, která probouzí naše tvůrčí schopnosti“.

Jelikož pracujeme v pobytové sociální službě a víme, jak náročné je zajistit všem našim klientům kvalitní a příjemné zázemí, jsou pro nás veškeré dary a podpora obrovským nadechnutím, díky kterému můžeme uskutečňovat a realizovat vše, co se dříve mohlo zdát pouhým snem.

Díky všem poskytnutým podporám a darům jsme schopni v dostatečné výši zaplatit a odměnit naše zaměstnance, realizovat veškeré vnitřní i vnější rekonstrukce, opravy i nové výstavby, a tím zpříjemňovat každodenní život našich klientů a práci našim zaměstnancům.

Zásadními podporovateli naší služby jsou Ústecký kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které zmiňuje jako první, a kterým patří naše obrovské díky.

Neradi bychom s poděkováním zapomněli také na města Česká Lípa, Děčín, Kladno, Svazek obcí Jilemnicko a Nový Bor, kteří svými příspěvky pomohli v rozvoji kvality naší služby a zvýšení komfortu prostředí. Pravidelným podporovatelem, který nezapomíná na svého občana, jsou také Bohušovice nad Ohří.

Zároveň stále běží naše Veřejná sbírka na vybudování výtahu a tím odstranění současných bariér, která postupně stále více narůstá a vybudování výtahu, který posune kvalitu našeho zařízení mnohem dále, není již snem, ale dostává reálnou podobu a jeho vybudování se blíží.

Zásadními pro nás byli i neanonymní dárci naší sbírky na výtah, díky kterým se výstavba výtahu zase o kus přiblížila. Těmi nejzásadnějšími jsou Ústecký kraj (ten zásadně podpořil projekt
i realizaci), dále obec Srbice, obec Čelechovice na Hané, obec Volfartice, město Frýdlant, statutární město Jablonec nad Nisou, obec Líšný, obec Travčice, město Rokytnice nad Jizerou, Městská část Praha 2 a společnost PRO.MED.CS Praha, a.s. Neopomenutelnými a významnými jsou pro nás i dárci z řad rodinných příslušníků či zaměstnanců. Za zmínku stojí např. pan Janda (manžel naší klientky), paní Holoušová (dcera naší klientky) a paní Šejnohová (neznámý dárce). Z řad zaměstnanců jsou to např. Křížová Kamila, Vašutová Jana, Vašutová Marie, Markéta Vlková, Igor Prokeš st. a Igor Prokeš ml., kteří jsou pravidelnými přispěvateli naší sbírky.

Další z našich díků patří také všem partnerům, kteří věcnými dary podpořili naši tradiční akci Loučení s létem.

Závěrem ještě jednou děkujeme všem našim zásadním i drobnějším podporovatelům a každému z široké řady našich zaměstnanců. Pro naši službu je důležitý každý konkrétní jednotlivec i skupina. Zásadní je každý, kdo má srdce na správném místě a ví, že služba, kterou děláme, je službou pro člověka. To vše dává našemu konání smysl a je důvodem pokračovat a kráčet po této cestě dál.

Sami cítíme, že to, co děláme, je jen kapka v oceánu. Ale oceán by byl menší, kdyby postrádal tyto kapky.” (Matka Tereza).

Děkujeme vám všem.

Tým a klienti domova Potoky