Poděkování partnerům, sponzorům a dárcům

Poděkování partnerům, sponzorům a dárcům

Pomalu začíná adventní čas, rok se s rokem sešel a naše zařízení má zase možnost rekapitulovat proběhlý rok a úspěchy i neúspěchy, které s sebou tento rok přinesl.

Pro Domov Potoky to byl rok plný změn a situací, které jsme dosud neznali a neměli možnost zažít a prožít. Můžeme tedy mluvit o roce úspěšném, převratném a plném pozitivit, která do naší služby přišla.

Nejzásadnějším přínosem bylo pro naši službu zařazení lůžek do základní sítě Ústeckého kraje a sítě nadregionální, dotované v programu podpory B a řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Pro naši službu to znamenalo nejen zařazení lůžek do sítí, ale hlavně možnost žádání a následné čerpání dotačních prostředků, které jsme v minulosti neměli k dispozici. Podařilo se nám díky tomu navýšit personál v přímé obslužné péči, pokračovat v rekonstrukcích, nákupech, úpravách a opravách interiéru, a tím zvýšení kvality péče poskytované v této sociální službě.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Ústeckému kraji a MPSV, kteří byli našimi zásadními podporovateli a díky jejichž dotačním prostředkům bylo možno výrazně posunout naše možnosti. Další velké poděkování za podporu v rámci dotačních programů patří městům Česká Lípa, Děčín, Kladno a Nový Bor. Obrovský dík pak směřuje také obci Bohušovice nad Ohří, která je pravidelným podporovatelem naší služby. Dalším přispěvatelem, který zaslouží si naše poděkování je Liberecký kraj.

Svými dary se na vývoji služby podílela také společnost PRO.MED.CS Praha, a.s. a město Chrastava.

Všem našim podporovatelům, dárcům a sponzorům patří velké DÍKY, jelikož bez této podpory bychom neměli možnost směřovat tam, kam směřujeme a poskytovat kvalitní, a tak nezbytnou péči všem potřebným.

V závěru bychom rádi zmínily neopomenutelnou podporu Neurologické kliniky v Praze, konkrétně doc. MUDr. Jiřího Klempíře, Ph.D., a Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě, kteří jsou našimi pomocníky a rádci v péči o nemocné s Huntingtonovou chorobou, pro které je část naší kapacity vyčleněna, a na jejichž potřeby a požadavky se v našem zařízení specializujeme.

Díky podpoře všech zmíněných bylo možno ujít významný kus cesty, který nám umožnil přesně si ujasnit směr, kterým kráčíme, vyspecifikovat cílovou skupinu našich klientů a její potřeby. Zároveň jsme díky všemu zmíněnému schopni poskytnout tolik potřebné, komfortní a důstojné zázemí nejen klientům, ale také všem pečujícím pracovníkům i v těm v pomocných provozech.

Velmi děkujeme za vše dosud poskytnuté a dosažené a těšíme se na spolupráci další.

Vedení Domova Potoky.